Лозята на Спиритус Санктус са разположени в землището на село Сусам, по северните склонове на Източни Родопи. Винарната взема името си от средновековната крепост на Светия Дух, която се е намирала на хълма Св. Дух край село Минерални Бани.

Почвата и климата в този район са изключително благоприятни за отглеждането на лозови насаждения и получаването на качествена реколта, както от червени, така и от бели сортове.
Червените и белите сортове, които се отглеждаме варират от местния мавруд до по-малко разпространените в страната вионие и мускато джиало.

За получаване на високо качество, добивът се контролира, като по време на вегетацията се провеждат зелени резитби – филизене и колтучене, нормиране броя на гроздовете и обезлистване в зоната на гроздовете.
За да не се наранява плодът, беритбата се извършва ръчно.