Винарско имение Санта Сара притежава 40 ха земя в село Горица, община Поморие, недалеко от Несебър, където подготвя засаждането на лозя и строителство на малка красива изба. 80% от производството на Санта Сара се продава в Германия, Швеция, Швейцария и Финландия, Австрия и Англия, Белгия и Холандия. Санта Сара работи с най-модерните ентусиасти – производители на грозде в България: Ева Анчева, Величка Петкова, Иван Иванов, Никола и Атанас Щипкови, Златко Геновски. Младите винари участват и във всички важни операции по гледане на лозето.

Основен приоритет е постигането на нисък добив с цел по-малка натовареност на лозите и от там по-добра концентрация на ароматични и фенолни вещества в гроздето. От особена важност е гроздобера да започва при достигане на пълна физиологична зрялост. Технологията и философията на правене на вино в Санта Сара са изцяло основани на минималното огрубяване на гроздовата мъст, а от там и на полученото от нея вино. Това се постига първо чрез внимателен подбор на гроздето още на самото лозе. В касетките, с които се транспортира попадат само добре узрели и здрави гроздове. Посредством хладилни камиони гроздето пристига в избата добре охладено и веднага се пристъпва към сортирането му. Младите вина отлежават 100% във френски дъбови бъчви тип барик от 8 до 12 месеца, като съотношението нови към стари се определя индивидуално за всяко вино.

Немалка част от общо до 300 000 бутилки годишно са легендарните за Германия вина – Цар Симеон и Цар Симеон БИН 40, които печелят редица награди.