Малката семейна винарна Братанови e резултат от усиления труд и отдаденост на един баща и неговите синове, поели своята достойна мисия да възстановят родовата традиция. Основите са поставени през 2006 г. със засаждането на 24 ха мерло, сира, каберне фран, рубин, шардоне и тамянка. Лозята са разположени върху слънчевите склонове на Южен Сакар край с. Шишманово, Харманли. Тази мистична планина в Югоизточна България е един от най-добрите тероари в Европа за отглеждане на червени винени сортове. Проникващите по долината на река Марица ветрове от Егейско море създават условия за преходен средиземноморски климат, с дълго топло лято и мека зима, обичайно без слани. Регионът е с една от най-високите стойности на слънцегреене в България. Почвите са предимно песъкливо-глинести и канелени горски, леко каменисти, с добра водопропускливост и структура. Братанови следват философията, че вината трябва да отразяват духа на своите създатели и слънчевия тероар на Южен Сакар, като се прилага минимална технологична намеса и голямо внимание към качеството на гроздето. Винарна Братанови е сред учредителите на Българска Асоциация на Независимите Лозаро-винари.